TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Trenerzy

Nasi TrenerzyTrenerzy prowadzący szkolenia w Tarionus

W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość i zadowolenie naszych Klientów. Dlatego doświadczenie, wiedza i kompetencje naszych trenerów są dla nas kluczowe.

To trenerzy ostatecznie odpowiadają za oczekiwane przez Państwa efekty szkolenia. Dlatego nasi trenerzy posiadają odpowiednie przygotowanie, wiedzę i umiejętności.

Naszym celem jest realizacja wartościowych i efektywnych szkoleń. W tym celu trenerzy zawsze są dobierani tak, aby ich wiedza i umiejętności spełniały Państwa wysokie wymagania.

Paweł Skrodzki

Radca prawny (własna kancelaria prawna). Absolwent Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obsługa prawna przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, m.in. w zakresie prowadzonych przez nie projektów w ramach PO KL o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów zł. Obsługa prawna osób fizycznych. Działalność szkoleniowa.

Prowadził szkolenia z zakresu zamówień publicznych:

  • Prawo zamówień publicznych (TARIONUS -Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy s.c.) – 560 godzin szkoleniowych,
  • Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w projektach PO KL zrealizowane dla Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Poznaniu - 72 godziny szkoleniowe,
  • Zamówienia publiczne poniżej 14 tys. euro (Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o. w Poznaniu) – 8 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie specjalistyczne dla ROEFS w Sieradzu z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności w PO KL – 64 godziny szkoleniowe,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Bydgoszczy – 16 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Toruniu – 8 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Kaliszu – 80 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w projektach EFS – ROEFS Poznań - 40 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w PO KL dla ROEFS w Słupsku – 16 godzin szkoleniowych,
  • Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych w ramach projektu realizowanego w poddziałaniu 5.2.1 PO KL, Agencja IDO Kamil Szafraniec, Płock - 32 godziny szkoleniowe.

Magdalena Dawiec

Specjalista w zakresie kadr i płac.
Dyrektor Personalny. Szkoleniowiec/Trener/Wykładowca. Inspektor BHP.

Grzegorz Kuczyński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Europeistyka ze specjalizacjami z zakresu Administracji Unii Europejskiej oraz Funduszy Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Opiekun merytoryczny i finansowy blisko 50 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na kwotę ok. 80 mln. złotych. Członek Komisji Oceny Projektów oraz ekspert w zakresie oceny projektów PO KL. Absolwent cyklu seminariów z zakresu przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi zorganizowanego przez Instytut Wolności. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu realizacji projektów oraz kwalifikowalności i rozliczania wydatków z Funduszy UE. Posiadacz certyfikatu zawodowego księgowego oraz międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami metodą PRINCE2® wydanego przez AXELOS Global Best Practice. Obecnie przygotowuje się do kursów z zakresu zarządzania projektami według standardu PMBoK®Guide oraz certyfikacji Certified Associate in Project Management (CAPM®).