TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Terminy szkoleń

Terminarz szkoleńTermin szkoleń realizowanych przez Tarionus

Najbliższy kurs:

Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Praktyczne aspekty realizacji projektów w kontekście wprowadzonych zmian
zakres tematyczny | zapisz się na szkolenie
Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:

  • 29.10.2015r.

Szkolenie trwa 1 dzień (8h).
Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

------

Specjalista ds. zamówień publicznych
zakres tematyczny | zapisz się na szkolenie
Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminach:

  • 16 - 17 maja 2015
  • 30 - 31 maja 2015
  • 13 - 14 czerwca 2015
  • 27 - 28 czerwca 2015
  • 04 - 05 lipca 2015

Kurs "Specjalista ds. zamówień publicznych" trwa łącznie 10 dni szkoleniowych.
Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

----------

Prawo Zamówień Publicznych z perspektywy wykonawców
zakres tematyczny | zapisz się na szkolenie
Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:

  • 28 maja 2015

Szkolenie trwa 1 dzień (8h).
Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/6.

----------

Zamówienia publiczne ustawowe i podprogowe dla zamawiających
zakres tematyczny | zapisz się na szkolenie
Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminie:

  • 11 czerwca 2015r.

Szkolenie trwa 1 dzień (8h).
Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/6.

----------

Fundusze unijne dla przedsiębiorców
zakres tematyczny | zapisz się na szkolenie
Najbliższe szkolenie odbędzie się w terminach:

  • 21 maja 2015

Szkolenie trwa 1 dzień.
Szkolenie odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.