TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Szkolenie "Zarządzanie zasobami ludzkimi"
30h, Poznań

Szkolenie Zarządzanie Zasobami LudzkimiCel szkolenia:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest do pracowników zajmujących się kwestią zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

Podstawowe pojęcia
1. Cele i strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2. Zmiana wizerunku Działu Personalnego – od specjalizacji do partnerstwa strategicznego
3. Główne zadania DZZL – pozyskanie, utrzymanie i rozwój pracowników

Pozyskiwanie pracowników
1. Opisy stanowisk
- cele tworzenia opisów stanowisk
- zasady tworzenia opisów stanowisk – co składa się na opis stanowiska?
- zarządzanie przez kompetencje a opisy stanowisk
- omówienie wybranych arkuszy opisów stanowisk
2. Rekrutacja
- rekrutacja wewnętrzna a zewnętrzna – wady i zalety; kiedy stosować rekrutacje wewnętrzna a kiedy zewnętrzną?
- zasady tworzenia ogłoszeń rekrutacyjnych
3. Metody selekcji
- analiza aplikacji
- wywiady selekcyjne: rodzaje wywiadów: ustrukturalizowany, sytuacyjny, epizodyczny, kompetencyjny 
- assessment center: dyskusja grupowa bez lidera, prezentacje i case study
- testy

Utrzymanie i rozwój pracowników
1. Ocena pracownicza
- cele prowadzenia ocen pracowniczych
- przygotowanie systemu ocen pracowniczych (przygotowanie kadry menadżerskiej, stworzenie formularzy, zaplanowanie terminów, komunikacja do pracowników)
- tworzenie formularza oceny pracownika
- przygotowanie do poprowadzenia rozmowy oceniającej
2. Zarządzanie szkoleniami
- badanie potrzeb szkoleniowych – sposoby zbierania potrzeb
- budowanie planu szkoleniowego – cele szkoleniowe, cele budowania całorocznego planu szkoleniowego
- szkolenia otwarte a zamknięte – wady i zalety
- badanie efektywności szkoleń – sposoby i cele badania efektywności szkoleń

Narzędzia wspomagające ZZL
1. Ocena 360 – przedstawienie pojęcia i omówienie sytuacji stosowania narzędzia
2. Plany sukcesji – cele budowania planu, omówienie sposobu budowania matrycy sukcesji
3. Zarządzanie talentami – pojęcie talentu, pozyskiwanie i utrzymywanie utalentowanych pracowników

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Cena:

...

Terminarz i miejsce szkolenia:

Wkrótce. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, napisz do nas: rekrutacja@tarionus.pl

Pozostałe szkolenia: