TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Zarządzanie Projektami

Szkolenie "Zarządzanie projektami"
30h, Poznań

Szkolenie Zarządzanie ProjektamiCel szkolenia:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest do pracowników zajmujących się kwestią zarządzania projektami. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce zarządzania projektami, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

1. Wprowadzenie do zarzadzania projektami
2. Zespół w projekcie
3. Formułowanie koncepcji i celów projektu
4. Analiza interesariuszy i otoczenia projektu
5. Struktura podziału prac
6. Diagram sieciowy i scieka krytyczna
7. Harmonogram projektu
8. Zasoby i budet projektu
9. Analiza ryzyka
10. Monitorowanie i ewaluacja
11. Dokumentacja w projekcie

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Cena:

...

Terminarz i miejsce szkolenia:

Wkrótce. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu zarządzania projektami, napisz do nas: rekrutacja@tarionus.pl

Pozostałe szkolenia: