TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Umowy nienazwane (pozakodeksowe) w obrocie gospodarczym

Szkolenie "Umowy nienazwane (pozakodeksowe) w obrocie gosporadczym"
1 dzień, Poznań

Umowy nienazwane (pozakodeksowe) w obrocie gospodarczymCel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w ujęciu teoretycznym i praktycznym najczęściej pojawiających się w obrocie gospodarczym umów nienazwanych (pozakodeksowych).

Dla kogo:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zakres tematyczny:

1. Wstęp.
2. Definicja umowy.
3. Strony umowy.
4. Przedmiot umowy.
5. Treść umowy.
6. Charakter prawny umowy.
7. Odpowiedzialność za niewykonanie i  nienależyte wykonanie umowy.
8. Orzecznictwo.
9. Aspekty praktyczne.
10. Przykłady
- w odniesieniu do następujących umów:

 • kontrakt menadżerski,
 • umowa consultingu,
 • umowa o przeprowadzenie duediligence,
 • umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE,
 • umowa outsourcingu,
 • umowa sponsoringu,
 • umowa factoringu,
 • umowa forfaitingu,
 • umowa franchisingu,
 • umowa sponsoringu,
 • umowa konsorcjum,
 • umowa know-how,
 • umowa timeshare.

W ramach szkolenia:

 • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, przykładowe umowy, wyciąg z orzecznictwa)
 • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

 • Wkrótce nowe terminy szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem, napisz do nas rekrutacja@tarionus.pl

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: