TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Umowy cywilnoprawne nazwane ze szczególnym uwzględnieniem umowy zlecenia oraz umowy o dzieło

Szkolenie "Umowy cywilnoprawne nazwane ze szczególbym uwzględnieniem umowy zlecenia oraz umowy o dzieło"
1 dzień, Poznań

Szkolenie Umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło, umowy zlecenia

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w ujęciu teoretycznym i praktycznym najczęściej pojawiających się w obrocie gospodarczym umów nienazwanych (pozakodeksowych).

Dla kogo:

Przedsiębiorcy i ich pracownicy, organizacje pozarządowe i ich pracownicy.

Zakres tematyczny:

1. Wstęp.
2. Definicja umowy.
3. Strony umowy.
4. Przedmiot umowy.
5. Treść umowy.
6. Charakter prawny umowy.
7. Odpowiedzialność za niewykonanie i  nienależyte wykonanie umowy.
8. Orzecznictwo.
9. Aspekty praktyczne.
10. Przykłady
- w odniesieniu do następujących umów:

  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • umowa pożyczki,
  • umowa o roboty budowlane,
  • umowa najmu,
  • umowa spółki cywilnej,
  • umowa poręczenia.

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe (prezentacja multimedialna, przykładowe umowy, wyciąg z orzecznictwa)
  • Certyfikat

Trener:

Paweł Skrodzki

Radca prawny, ukończył prawo oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii w Poznaniu. Kierował i nadzorował wdrażanie projektów  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości kilkunastu milionów złotych (od 2005). Świadczy obsługę prawną projektów finansowanych ze środków europejskich o łącznej wartości około 70 mln zł. Wśród jego klientów znajdują się spółki prawa handlowego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Nauczyciel akademicki i trener. Przeprowadził około 3 tys. godzin zajęć z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, prawa cywilnego, projektów UE, prawa autorskiego, prawa międzynarodowego publicznego i in. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

Cena:

290zł + VAT

Terminarz i miejsce szkolenia:

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: