TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Specjalista ds. zarządzania jakością

Szkolenie "Specjalista ds. zarządzania jakością"
86h, Poznań

Szkolenie Zarządzanie JakościąCel szkolenia:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania jakością.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania jakością.

Dla kogo:

Szkolenie kierowane jest do pracowników zajmujących się kwestią zarządzania jakością. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące w tej tematyce, jak i osoby z doświadczeniem chcące ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy także osoby, których zainteresowania są bliskie tematyce zarządzania jakością, które planują przekwalifikować się w tym kierunku.

Zakres tematyczny:

MODUŁ I
PODSTAWY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (7,5h)

1. Zarządzanie jakością w teorii a w praktyce
2. Istota kapitału ludzkiego w zarządzaniu jakością
3. Proces wdrażania systemów zarządzania jakością – zarządzanie projektowe

MODUŁ II
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (28h)

1. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością
2. Normalizacja i standaryzacja – rodzina norm serii ISO
3. System zarządzania jakością – PN – EN ISO 9001:2009
4. System Zarządzania Środowiskowego – PN – EN ISO 14001:2005
5. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy – PN-N-18001:2004
6. Prawo żywnościowe a wymagania HACCP - PN-EN ISO 22000:2006
7. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – PN-ISO/IEC 27001:2007
8. Jakość w branży motoryzacyjnej – TS 16949:2002

MODUŁ III
DOKUMENTACJA SYSTEMOWA (28h)
1. Podstawowe zasady tworzenia dokumentacji systemowej – rola Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością / specjalisty ds. jakości w organizacji
2. Dokumentacja systemu zarządzania jakością – praktyczne ćwiczenie
3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością – praktyczne ćwiczenie
4. Dokumentacja systemu zarządzania jakością – praktyczne ćwiczenie

MODUŁ IV
AUDITOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (15h)

1. Podstawy auditowania - PN-EN ISO 19011:2003
2. Audity wewnętrzne w praktyce
3. Audity zewnętrzne w praktyce
4. Auditor wewnętrzny – wymagania

MODUŁ V
PROCES CERTYFIKACJI (4h)

1. Podstawy prawne certyfikacji
2. Istota i proces certyfikacji
3. Wybór jednostki certyfikującej

MODUŁ VI
ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE (3,5h)
1. Certyfikacja i co dalej?
2. „Jakości nie można kupić” – etyczny wymiar zarządzania jakością
3. Przyszłość zawodów i profesji jakości

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Cena:

...

Terminarz i miejsce szkolenia:

Wkrótce. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu zarządzania jakością, napisz do nas: rekrutacja@tarionus.pl

Pozostałe szkolenia: