TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

Fundusze unijne dla przedsiębiorców

Szkolenie "Fundusze unijne dla przedsiębiorców"
1 dzień, Poznań

Fundusze unijne dla przedsiębiorcówCel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką funduszy unijnych, z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Dla kogo:

Przedsiębiorcy zainteresowani i planujący pozyskanie funduszy unijnych.

Zakres tematyczny:

1. Wstęp do tematyki funduszy unijnych.
2. Polityka strukturalna w latach 2007-2013.
3. Fundusze na lata 2014-2020.
4. Polityka strukturalna.
5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
6. Europejski Fundusz Społeczny.
7. Fundusz Spójności.
8. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
9. Europejski Fundusz Morski i Rybacki.
10. Instrumenty finansowe.
11. Europa 2020.
12. Krajowy Progran Reform.
13. Umowa partnerstwa.
14. Ustawa "wdrożeniowa".
15. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.
16. Dziewięć zintegrowanych strategii.
17. Kontrakt terytorialny.
18. Zasady działania funduszy UE.
19. Fundusze dla przedsiębiorców.

W ramach szkolenia:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat

Trener:

Joanna Gniady

Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów unijnych. Praktyk,  jobcoach oraz trener z 6 letnim doświadczeniem w zakresie szkoleń twardych i miękkich. Z wykształcenia jest filologiem polskim oraz politologiem, specjalistą ds. funduszy europejskich. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego. Ukończyła Kurs Trenerów Biznesu ODiTK.

Podjęła współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Szczecińskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Planuje w tym roku rozpocząć studia doktorskie na wydziale ekonomii i zarządzania US.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sesji  coachingowych, jobcoachingowych oraz konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego, a  także szkoleń kompetencji miękkich i komunikacji. Od 2009 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych.

Zawodowo od 2008 roku realizuje się w obszarze pozyskiwania grantów i dotacji z funduszy europejskich oraz realizacji projektów unijnych.  Posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze. Jest autorem i współautorem dziesiątek projektów unijnych, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wielomilionowych projektów dla szpitali i przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym projektów innowacyjnych i z zakresu tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. W swoim doświadczeniu może wykazać się projektami w ramach POKL, RPO, POIG, POIiŚ.

Cena:

290zł + VAT

Zapisz się na szkolenie

Terminarz i miejsce szkolenia:

Nowy terminarz już wkrótce.

Kurs odbywać się będzie w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 26/6.

Pozostałe szkolenia: