TARIONUS

- Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy
Zapraszamy na szkolenie Kwalifikowalność wydatków w ramach Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020

O nas

Witamy na stronie Tarionus - Centrum Edukacji i Rozwoju Rynku Pracy.

Na rynku istniejemy od 2006 roku. Od 2007 roku naszą główną działalnością są szkolenia. Przez ostatnie lata z powodzeniem realizowaliśmy kursy i szkolenia z takich dziedzin jak kadry i płace, zarządzanie jakością, pozyskiwanie funduszy unijnych, zamówień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży, zarządzania finansami. Łącznie przeszkoliliśmy prawie 2000 osób.

Realizowaliśmy szkolenia współfinansowane z EFS jako podwykonawca Centrum Doradztwa Unijnego s.c. m.in. w zakresie:

 • kadr i płac - 90h,
 • zamówień publicznych - 80h,
 • zarządzania zasobami ludzkimi - 30h,
 • zarządzania jakością - 86h,
 • pozyskiwania funduszy unijnych - 120h,
 • zarządzania projektami - 30h,
 • podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania - 10h
 • szkolenia przygotowujące do państwowego egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych i krajowych i międzynarodowych przewozach osób i rzeczy - 90h,
 • sprzedaży - 68h,
 • sprzedaży prowadzonej przez Internet z uwzględnieniem podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - 30h,
 • zarządzania finansami w małym i średnim przedsiębiorstwie - 30h

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – numer ewidencyjny 2.30/00266/2007.
W 2011 roku uzyskaliśmy akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na realizowane przez nas szkolenia.
Od stycznia 2013 roku jesteśmy zarejestrowani jako agencja zatrudnienia – certyfikat nr 9094.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Zaświadczenie do wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych      Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty     Certyfikat Agencji Zatrudnienia